100% ontzorging
Gegarandeerd snelle responstijd !!
Onderhoud commerciële zwembaden

Wanneer u in Vlaanderen een publiek toegankelijk zwembad heeft (!! niet hetzelfde als een openbaar zwembad !!),
dan dient u te voldoen aan de Vlarem II wetgeving (Vlaamse milieuwetgeving).

Publiek toegankelijke zwembaden in privé-eigendom zoals in een hotel, wellness of bij een VME, vallen onder deze wetgeving.
Enkel zwembaden van privéwoningen vallen niet onder deze milieuwetgeving.Wat houdt het in?

Vooraleerst dient de technische installatie te beschikken over de juiste apparatuur.
Een hoogbedfilter, aparte opslag van de chemische producten of een automatisatie met vrije chloor meting zijn alvast basisvereisten.
Wij doen een volledige scan van uw huidige installatie en stellen vervolgens een rapport op met de nodige ingrepen.

U dient dagelijks meerdere malen de waterkwaliteit te controleren en maandelijks stalen te laten nemen door een erkend labo.
Wij voorzien daarom een maandelijkse interventie waarbij we alvast de waterkwaliteit checken en alle sondes calibreren.

Minimum 2 maal per jaar mag u zich verwachten aan een onaangekondigde controle, uitgevoerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Bij deze test zullen zij het hygiënisch onderhoud, de waterkwaliteit en de veiligheid nagaan.

Let wel !
Wanneer het VAZG een overschrijding vaststelt, dient u, als uitbater onmiddellijk de gepaste maatregelen te nemen.
Sluiting van het zwembad tot een veilige en gezonde waterkwaliteit kan gegarandeerd worden of tot de installatie is aangepast behoren tot de werkelijke risico's.
Philippe
Customer Support